Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Năm aơ, Nam Xuân nsrôih pah kan jêng bon lan mhe

10/08/2022 06:15 G8T+7

Xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh 9 thôn đah 1.843 r'năk sa n'hanh rlau 8.119 bu nuyh, 9 bu nong rêh ndrel. Rlau 10 năm pah kan tât abaơ, xă Nam Xuân lĕ kuăl dăn âk r'me prăk; tâm nĕ Bu nuyh bon lan kơl ân âk prăk rêl, âk nar pah kan, ân nđâp neh ndrel ma Bri dak ndâk nkra nau kan, nkra trong hăn, nkra wâl săm bŭt, nkra wâl rbŭn bon...

Năm 2021, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan gĕh rlau 45 r'keh prăk, r'noh r'năk o-ach trŭnh hôm 106 r'năk... Abaơ, xă dơi pah kan gĕh 15/19 tiêu chí ndâk njêng bon lan mhe. Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Nam Xuân nsrôih pah kan tât dăch dŭt năm 2022, dơi pah kan dŭt 4 tiêu chí hôm e: Nkra trong hăn; Wâl gŭ bu nuyh bon lan; Ndâk nau pah kan n'hanh Y tế.

M'bŭch ntĭm gai ndâk njêng bon lan mhe xă Nam Xuân khâl, uănh ntil nau kan tăm tơm đào sŏk kao, dổi sŏk grăp... tâm lam xă

Xă kuăl jă tay bu nuyh bon lan kơl n'hâm suan, ân nđâp neh gơi nkra tay, nkra mhe 18,5 km trong hăn ta ăp thôn n'hanh trong hăn luh bư mir

Gĕh 3/4 wâl săm bŭt (mầm non, wâl săm bŭt gưl I, wâl săm bŭt gưl II) dơi kơp di ma nau uĕh tâm Bri dak

Sâm kơl ân bu nuyh bon lan manh prăk gơi hao nau pah kan bư mir jan ba

Nau way ơm kăl e gĕh nau goh goong, khua luống... dơi bu nuyh Thái mât mray, hao dŏng

Minh Huyền

336
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.