Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N'Jang sâm kơl ndâk nkra ngih wâl ntung trong tâm bon lan

17/06/2022 14:31 G6T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) lĕ kuăl jă Bu nuyh bon lan sâm kơl ân nđâp neh ntu n'hanh lĕ n'hâm suan dăn prăk rêl bơh ăp nau kan ndâk njêng bon lan mhe gơi ndâk nkra trong rdeh, trong rse ŭnh điện bri dak, wâl nti săm bŭt, trạm y tế, nglau dak... dŏng hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm xă.

Tât abaơ, lam xă lĕ ndâk nkra gĕh 3 wâl nti săm bŭt kơp di Bri dak, 15/15 thôn gĕh wâl rbŭn, gĕh 4 sân ch'hưng play đung mi ni, du ntŭk pâl ân kon se... Yor nĕ, sâm kơl n'hao nau wăng sa, plăch r'gâl n'hanh n'hao nau rêh Bu nuyh bon lan. Ta ăp năm bơh kơi aơ, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Nâm N'Jang nsrôih pah kan uĕh tay ăp ntil nau kan bon lan mhe, gơi ndâk njêng xă bon lan mhe kiểu mẫu tâm n'qual Dak N'Soong.

Bong dak hoch dơi nkra mhe, nkra tay, gơi gĕh tŏng dak tŏ dŏng bư mir jan ba

R'noh trong uĕh ntơm bơh xă tât ta n'qual gĕh 100%

Nâm N'Jang lĕ ndâk nkra gĕh 3 wâl nti săm bŭt kơp di Bri dak

Y Krăk

260
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.