Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’Jang quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

17/06/2022 14:31 G6T+7

Những năm qua, xã Nâm N’Jang (Ðắk Song) đã vận động Nhân dân góp công hiến đất và tích cực huy động nguồn vốn từ các chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới để xây dựng các công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, trường học, trạm xá, thủy lợi… phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 3 trường chuẩn Quốc gia, 15/15 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, có 4 sân bóng đá mi ni, 1 khu vui chơi giải trí… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nâm N’Jang sẽ quyết tâm nâng cao chất và lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Đắk Song.

Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất

Tỷ lệ cứng hóa tuyến đường từ trung tâm xã đến đường huyện đạt 100%

Nâm N’Jang đã xây dựng được 3 trường đạt chuẩn Quốc gia

Y Krăk

114
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.