Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N'jang nsrôih pah kan kơp xă bon lan mhe hao tay năm 2025

01/12/2022 10:27 G12T+7

Xă Nâm N'jang (Dak N'Soong) gĕh neh ntu huy 16.478,67 hec ta; gĕh 8 thôn n'hanh du bản, đah 3.110 r'năk sa, 12.798 bu nuyh, 13 bu nong oh nô rêh ndrel. Dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2018, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan ăp bu nong xă Nâm N'jang nsrôih pah kan tay n'hanh pah kan ân dŭt bon lan mhe hao tay ta năm 2025.

Gơi dơi pah kan dŭt nau kan nĕ, xă Nâm N'jang n'hao pah kan tay ăp ntil nau dơi gĕh kan; ndâk uĕh ăp ntil ndơ kan, nau kan nsu ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk (tâm năm 2021-2025) lĕ dơi trŭnh đă kan. Tâm nĕ n'hao nau kan tăm ca phê, tiêu jêng ăp ntil tơm tăm tơm; nsu nkra tay, nkra mhe ăp ntil ndơ: trong hăn, nglau dak, wâl nti săm bŭt...; bư gĕh nau kan uĕh ngăn ngên gơi Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa - bri bon, mât đăp mpăn chính trị.

Tât abaơ, r'nph r'năk sa o-ach tâm xă trŭnh hôm 54 r'năk (đah năm 2018 lah 184 r'năk sa), gĕh 1,73%. N'sĭt prăk tâm nau pah kan gĕh 45 r'keh prăk du huê bu nuyh du năm; r'noh kon se 2 - 5 năm dơi nti săm bŭt gĕh rlau 95%; r'noh kon se nti dŭt THCS n'hanh nti tay THPT, nti ndơ kan gĕh rlau 80%... Ăp ntil tiêu chí jêr pah kan tĕng N'kô tiêu chí mhe ndâk njêng bon lan mhe gĕh: Y tế, trong hăn, ntŭk rêh dôl dơi Ủy ban Bon lan xă mbơh ntĭm, kuăl jă, rblang ân bu nuyh bon lan gĭt nau uĕh, nau dơi gĕh n'hanh nuih n'hâm sâm kơl tĕng nau kan.

Tiêu jêng tơm tăm âk tâm xă lah gĕh rlau 2.852 hec ta

Bu nuyh bư mir bản Dak Lep r'văt măy kĭn dŏng pah kan bư mir jan ba

Xă gĕh 3/4 wâl nti săm bŭt (mầm non, tiểu học, THCS) kơp di Bri dak

Trong têh, ntŭk rêh tâm bon lan dơi bu dơm thŭng dơm n'dŏk

R'noh r'năk sa gĕh wâl gŭ tĕng nau kan kơp di nau n'hêl gĕh 88,3%

Du ntŭk tâm klang xă Nâm N'jang abaơ

Minh Huyền

804
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.