Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil tơm he gĭt gĕh âk nau khih ma n'hâm suan

30/12/2021 10:07 G12T+7

+ Linh Lan: Ntil tơm uĕh aơ njŭng n'hanh bô kah, khă nĕ ăp ntil n'ha reh kao tơm aơ khih ngăn. Linh lan gĕh âk nau khih ma so, meo n'hanh seh. Tơm aơ bư kích thích khung proch n'hanh bư play nuih mpât mô tâm ban, tâm nĕ lah mpô mpa jê sa ngăch khĭt ngăn.

Play tơm tầm gửi khih ngăn yor nĕ he mô dơi ân kon se n'hanh mô dơi ân mpô mpa sa

+ Tơm tầm gửi: Dơi bu dŏng bư uĕh tâm wâl n'hanh bư gĕh nau bô kah. Khă nĕ, lah he sa play tầm gửi bư săk he ji ndul, ĕk droh, luh hok.

+ Rchia yong lang: Rchia yong nglang bư sâr rse soản n'hanh mô dăng play nuih mpât ta bu nuyh n'hanh mpô mpa. Ntil play aơ bư gĕh tưp nau khih tă bơh ndơ sa...

Mẫn Doanh (t.h)

516
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.