Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng rpuăl bư trau sa săm nau ji way mâp

04/11/2021 15:16 G11T+7

+ Ji bôk, rway măt: Gâm 100 gam rpuăl ndrel ma 100 gam chiăng sur n'hanh 40 gam tuh neh. Gâm ta glah áp suất ân băn jêh rĭ choah sa.

Trau rpuăl gâm ndrel ma chiăng sur, tuh neh sâm kơl săm bah nau ji bôk, rway măt

+ Săm ji kơi: Dŏng rpuăl, n'ha tơm tuh neh, tuh chăng n'hanh rchia kro gâm bư dak ngêt, du nar dŏng ngêt 2 - 3 tâ.

+ Săm ji kop, duh săk jăn, ji hir dak: Sŏk 100 gam rpuăl, 50 gam tuh ndrêh. Nkhŭt dak gâm jêng por chẅ iẅ sĭk sa lĕ du nar.

+ Bu nuyh rối loạn ngi m'ham: Sŏk 1/4 rpuăl koh jẅ, nkhŭt 500 ml dak ta măy nkra sinh tố, kĭn ân lêk jêh rĭ lơi săk sŏk dak ngêt.

Mẫn Doanh (t.h)

560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.