Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rŏng ŭch bâr ntaih tă bơh gle n'kar

10/03/2022 10:54 G3T+7

Tă bơh tơm gle, n'kar, gĕh nau blau khăn păng nơm, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh Tây Nguyên lĕ nkra âk ntil ndơ uh goh gĕh âk bu nuyh ŭch iăt ngăn. Âk gru blau săch dĭng n'kar, jêh rĭ lôk trôm, nkra, iăt bâr ntaih..., gơi jêh nkra, du mlâm dĭng n'kar gĕh bâr ntaih nô gĕh tâm kơt.

Tâm nĕ gĕh âk ndơ uh goh dơi bu nkra tă bơh gle n'hanh n'kar gĕh: chĭng gle, dĭng năm, dĭng puôt, đơn t'rưng, đơn klông put, goong, k'ni, dĭng goong,... Tă bơh dĭng gle, n'kar tâm r'nglăp, ăp ntil bâr ntaih tă bơh ndơ uh goh nĕ bư gĕh bâr nhạc dŭt hay, huyết huy ndjôt nau uĕh bâr ntaih yôk bri. Ta nau bư brah tâm nau rêh mô rĭ nau bư brah bư mir jan ba bơh bu nuyh Tây Nguyên way gĕh ăp ntil ndơ bu dŏng uh goh, tâm nĕ gĕh ăp ntil ndơ uh goh dơi bu nkra tă bơh gle n'hanh n'kar. Du ntil ndơ uh goh gĕh du nđơn n'kôch tô tơm nô nau aơ...

Bâr ntaih tă bơh ăp ndơ uh goh dơi bu nkra đah gle n'kar bư gĕh nau m'ak n'hanh hao tâm nau rêh nuih n'hâm bơh bu nuyh Tây Nguyên, jêh rĭ ndjôt uĕh nau tâm r'nglăp bơh bon lan

Gle n'kar jêng tơm dơi bu dŏng nkra ăp ntil ndơ uh goh bơh bon lan iê bu nuyh Tây Nguyên

Lah goh, dĭng n'kar ntaih ăp bâr uĕh tôr iăt

Gru Bu Nong oh n'hôm ta nar bư brah m'ak yăn gĕh n'sĭt âk ndơ gĕh tăm

Mẫn Doanh

2,849
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.