Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau nkah lơ 2 tâ ngêt vitamin A ân kon se jê ăp năm

17/06/2022 14:30 G6T+7

Vitamin A gĕh nau kh'lay âk ma n'hâm suan săk jăn n'hanh nau hao kon se. Kon se mô tŏng vitamin A băt têh, nơih ka man lăp tâm săk, ngo măt mô rĭ bư cheh măt. Bơh đah ân kon se gĕh vitamin A ta ndơ sa, tâm 3 khay mhe deh, ân kon se ngêt vitamin A liều cao.

Du năm gĕh 2 tâ ngêt vitamin A ân kon se ta ăp trạm y tế

Gơi n'jrăng n'gang mô tŏng vitamin A ân kon se jê mô hŏ tât 5 năm, ăp năm bri dak ndâk 2 tâ ngêt vitamin A lah lơ 1 - 2 khay 6 n'hanh lơ 1 - 2 khay 12 ân kon se mô hŏ tât 6 năm mô gĕh pu dak toh mê n'hanh kon se mô hŏ tât 5 năm mô tŏng vitamin A. Yor nĕ, mê mbő njŭn oh kon tât ta ăp wâl dak si tâm n'qual gơi bu mbơh nau kan n'hanh ân kon se ngêt vitamin A ân di.

Ndrel ma nau kan ân kon se ngêt vitamin A hôm gĕh nau kan ân ngêt dak si khĭt k'muôt n'hanh mât nau jưk, juăt ân kon se...

Mẫn Doanh

236
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.