Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah Tu su (bư brah Nglaih) bơh bu nuyh Mông

08/09/2016 10:36 G9T+7

Bu nuyh Mông way ndâk tâ Bư brah Tu su tĕng jrŏng rnoi tâm khay 6, khay 7 (lơ ân) ăp năm. Nau bư brah aơ dơi ndâk gơi mprơh ăp ntil nau mô uĕh, nau mô lap, dăn ăp ntil nô nau uĕh lăng tât ta jrŏng rnoi.

Ndơ dŏng bư brah gĕh: Du mlâm na, du mlâm peh mplônh, du tơm nêu n’hanh âk tơm sậy n’hanh ăp ntil ndơ dŏng ba bă. Nau bư brah Tu su dơi tâm pă jêng bar gưl. Gưl ngoay, tâm wâl: Bu jâu kuăl huêng ba, mpô pa rong, prăk… sĭt rgum; mprơh chiăk m’hĭk, nau mô uĕh tâm wâl, tâm jrŏng rnoi. Gưl bar, bơh tăch: Jêh bư brah tâm wâl, ăp bu nuyh hăn bơh kơi wâl gŭ nchhŭn du ntŭk, bu jâu ndjôt peh; bu nuyh kơl bu jâu bư brah ndjôt na. Bu jâu răch brah lah nau m’hĭk, phung chiak… dŭ ndâm jêh rĭ brah brah tơm sậy ta chuông tơm nêu, bơh đah nĕ bu nuyh kơl bu jâu ndjôt na panh har ka lơ trôk (tâm ban lah nau sreh n’hanh panh khĭt nau mhĭk, phung chiak). Jêh nĕ, ăp bu nuyh plâ sĭt bư brah rao ti n’hanh lăp tâm wâl, jêh bư brah.

Bu jâu răch brah kuăl huêng ba, mpô pa rong, prăk… sĭt rgum du ntŭk

Ndơ dŏng bư brah gĕh du mlâm iăr, 2 siên phe, 2 mlâm tăp iăr, ndrănh, 2 i phe

Bu jâu răch brah rak ntăp phung brah m’hĭk (Tu Su)

Minh Huyền

1,791
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.