Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah m'ak bu ranh năm âk bơh bu nuyh Mạ

07/07/2022 14:19 G7T+7

M'ak bu ranh năm âk jêng du ntil nau bư brah ntơm bơh kăl e tâm nau rêh bu nuyh Mạ, gơi kah gĭt n'hâm suan mê mbő deh, ntĭm sơm ân ma oh kon. Tĕng bu nuyh Mạ du huê kon gĕh du tâ dơm dơi bư brah m'ak năm âk ma mê mbő. Yor nĕ, oh kon dơi ndâk nau bư brah êng mô rĭ ndâk nau bư brah ndrel dơi lah uĕh nau m'ak năm âk ân ma mê mbő.

Bư brah kuăl jrŏng r'noi, brah yang tât ân mê mbô bơh bu nuyh Mạ ta xă Quảng Khê (Dak Glong)

Bư brah m'ak bu ranh năm âk gĕh khung proch sur, mbêt n'hanh tăp iăr gâm sĭn. Jêh rơm nŭm ndơ dŏng bư brah bu tơm jrŏng rnoi mô ji bu ranh bon n'hanh bu jâu bư brah kuăl jrŏng rnoi, brah yang tât ân mê mbô dơi rêh jŏ, mô gĕh nau ji; ân gĕh nau uĕh lăng ân ma kon se gơi bư mir jan ba, mât rong gĕh âk ndrôk rpu, pêp iăr, ndơ gĕh tăm...

Kon ân drăp, lah uĕh n'hâm suan ma mê mbő ta tâ bư brah m'ak bu ranh năm âk

Jêh bư brah, kon bu klô n'hanh măn păng ân mê mbő sa piăng n'hanh lah uĕh n'hâm suan săk jăn, ân drăp ma mê mbő. Dăch dŭt, ăp bu nuyh m'ak ngêt sa, lah uĕh năm âk ma mê mbő...

Ân piăng (siăm piăng) ân mê mbő sa, mpơl saơ nau kah gĭt ma mê mbő, dăn mê mbő rêh jŏ, mô gĕh nau ji rnglanh

A Trư

238
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.