Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô cuô cxuôv nzuôr đa năng ntơưv tơưr txir lưl kâuz

14/09/2016 14:45 G9T+7

Chia uô dung dichx cxuôv nzuôr đa năng, lâuz 150ml cuô kâuz truô hur phưx, muôz cxangz 1 - 2 tơưr txir lưl kâuz tsêk đhâu mo.

Dung dichx cxuôv nzuôr ntơưv tơưr txir lưl kâuz haz cuô kâuz

Hnuz kangz shơư nzir 150ml đêx truô hônr hơps sâuv. Dung dichx cxuôv nzuôr đa năng zôngv chia uô hur chor kal nênhs sâuv chor chuôz zênhx, cxuô zangv sir zôngv chuôz zis los six an toanx; tiv zix mas chor chuôz zênhx hur tsêr mor.

Mẫn Doanh (t.h)

1,444
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.