Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư dak si tho rao ăp ntil ndơ tă bơh ntô k’rŏch

14/09/2016 14:45 G9T+7

Gơi nkra dak si tho rao ăp ntil ndơ, he n’khŭt 150 ml dak giấm tâm thung, chê tay du mlâm – 2 mlâm ntô k’rŏch ân tât ôi.

Dak si tho rao ndu ndơ tă bơh ntô k’kŏch n’hanh dak giấm

Jêh tât ôi he chê tay 150 ml dak tâm dak giấm mhe bư nĕ. Bư dak si tho rao ăp ntil gơi rao kloh ăp ntil bâ ta ndu ndơ dŏng tâm rnăk lĕ nau ĭt khĭm; tâm nĕ gĕh âk ndu ndơ dŏng tâl wâl ŭnh.

Mẫn Doanh (t.h)

1,443
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.