Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’ha bô phôm

25/08/2016 11:02 G8T+7

N’ha bô phôm tăng, n’dĭk, bư n’dĭk săk, dŏng săm sôt.

N’ha bô phôm

Jêh aơ lah ăp ntil nau ntĭm dŏng n’ha bô phôm gơi n’gang, săm nau ji:

+ Brĕn mâng rkeh: Sŏk 30-50gam n’ha bô phôm ndrêh, rao ân kloh, juh ân hăch iĕt sŏk dak ngêt, chê iê boh sa gơi ngêt, mô rĭ sa. Sa na nao tâm 3 ôi, sa ta mông ndul dôl ji ngot gơi ân brăn sa ndơ.

+ Ji ndul: 20-30gam n’ha bô phôm ndrêh, rao lơi ân kloh, sa ndrêh mô rĭ juh ân hăch, iĕt sŏk dak ngêt. Ngêt n’hanh sa kơt nau ntĭm nĕ na nao ăp nar gơnh ngăch ba ji.

+ Ji kop: Gâm ân sĭm tâm 15 n’ha bô phôm gơi sa, mô rĭ sa ndrêh n’ha bô phôm.

+ Plau, toh, mŭn: N’ha bô phôm rao kloh, juh ân hăch, iĕt sŏk dak, mhĭng ta ăp ntŭk plau toh.

+ Toh ntô săk, laih, kat: Sŏk lĕ rngôch rse tơ n’ha bô phôm (du mpang ti), rao ân kloh juh ân hăch, mhĭng ta ntŭk chiăt.

+ Săm ntŭk sôt luh mham: Grăp tơm n’ha bô phôm juh ân hăch đăp ta ntŭk sôt gơi ndjôt mô hôm ân luh mham.

Hồ Mai (Theo suckhoedoisong.vn)

1,548
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.