Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô zov chênhr hâux lưv por vêv, tu nhuôs zâu

28/04/2022 11:49 G4T+7

Uô trơưs Tơư kra xur 20 ntơưv Bôx Tsinhz chei haz Tsangz cxênhx 36 ntơưv Hênhx wiv Krông Nô lus tu, zor zux haz por vêv nhuôs zâu, chor chei ntơưv nhuôs zâu sâuv thangx tsangv tưz lo kra uô txâus, huv.

Hênhx Krông Nô zov chênhr hâux lưv tu đăngs jul trâu nhuôs zâu

Krông Nô tưz zov chênhr hu cxuô hâur pâuk đăngs jul tu xưx nghiex zor zux, văn hoar, thêv zux thêv thos. Ntâu hêx thôngr tsêr cơưv, lơp cơưv lo đâux tư truôx khor, đap ưngr nhu câux cơưv shuv, uô si ntơưv nhuôs zâu. Nax shông, trôngx qơư khênhx tsov cưv “Jiênr đanx nhuôs zâu”, “Hli hanhx đôngx viv nhuôs zâu” hu tâu ntâu lênhx shuv xinhz, thiêur nhi tuôx côngv.

Nhuôs zâu tsôngv box nênhs tsơưs xar Đăk Sôr lo tox điêux ciêns zôngx ziv chia nhuôs zâu phuôv tsangr tangs nro

Đhâu ntơư, pangz cxangz nde saz xangr, tsach nhiêms ntơưv chuôz zis, tsêr cơưv haz tangs nro tsôngv langx trâu xưs nghiex por vêv, tu nhuôs zâu, uô muôx điêux ciêns jông hlo chia nhuôs zâu lo chiax nhoz, cơưv shuv, uô si hur môi trươngx an toanx, muôx jul.

Nhuôs zâu zos nênhs tiv zix tâu cxuô cxênhx hênhx Krông Nô zov chênhr, pangz

Y Sơn

439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.