Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô trĕng kơl nau kan mât, rong kon kon se

28/04/2022 11:49 G4T+7

Bư tĕng Nau ntĭm kan mrô 20 bơh Bộ Chính trị n'hanh Nau kan 36 bơh N'qual ủy Krông Nô tâm nau kan rong, ntĭm sơm n'hanh mât kon se, ăp ntil nau dơi kan bơh kon se tâm lam n'qual lĕ dơi ndâk kan nŭm, di.

N'qual Krông Nô trĕng kơl nau kan mât mray n'hâm suan ma kon se

Krông Nô trĕng kơl kuăl jă ăp m'bŭch kan mât nau ntĭm nti săm bŭt, nau way, nau pâl mpât săk jăn. Âk wâl nti săm bŭt, jrô nti dơi bri dak kơl nkra têh uĕh, gơi gĕh ntŭk nti, pâl rlưn ân kon se. Tâm ăp năm, n'qual ndâk nau kan "Nchră nau kan ma kon se","Khay pah kan yor kon se" gĕh âk phung kon se nti săm bŭt, kon se jê tât rbŭn.

Kon se bu nong iê bu nuyh xă Dak Sôr dơi bu ndâk uĕh nau kan gơi phung kon se gĕh nau rêh uĕh lăng

Yor nĕ, sâm kơl hao nau mĭn gĭt, nau pah kan bơh ăp bu nuyh tâm r'năk, tâm wâl săm bŭt n'hanh lam bon lan đah nau kan mât, rong kon se, bư gĕh nau uĕh ngăn ngên gơi kon se dơi rêh, nti săm bŭt, pâl rlưn đăp mpăn, uĕh lăng.

Kon se gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên dơi ăp m'bŭch kan n'qual Krông Nô trĕng, sâm kơl

Y Sơn

438
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.