Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kiến Thành nsrôih pah kan dơi gĕh bon lan mhe hao tay ta năm 2025

03/11/2022 10:10 G11T+7

Xă Kiến Thành (Dak R'lâp) abaơ gĕh neh ntu huy 4.442,94 hec ta, tâm nĕ neh bư mir jan ba gĕh 3.953,26 hec ta. Lam xă abaơ gĕh 10 thôn, đah 2.280 r'năk sa, tâm 7.350 bu nuyh.

Jêh dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2019, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Kiến Thành dôl pah kan tay gơi n'hao kơp di ăp tiêu chí, nsrôih pah kan dơi gĕh bon lan mhe hao tay ta năm 2025. Xă Kiến Thành nchŭn n'hâm suan pah kan n'hanh hao nau kan tâm rom gop, du nuih mât mray n'hanh n'hao tay nau uĕh ăp tiêu chí bon lan mhe, tâm nĕ gĕh tiêu chí mrô 20 lah ntŭk rêh bon lan kiểu mẫu n'hanh tiêu chí mrô 21 lah vườn - mir ba mẫu. Bơh đah nĕ, xă n'hao nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă gơi bu nuyh bon lan gĭt nau kh'lay n'hanh nau uĕh lah pah kan bon lan mhe hao tay, bư gĕh du nuih tĕng nau kan bơh Bu nuyh bon lan gơi pah kan ntil nau kan nchră.

Bu nuyh bon lan xă Kiến Thành uănh kh'lay nau kan tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp bư mir jan ba kông nghệ mhe

Gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan năm 2021 lah 44,36 r'keh prăk

Ăp trong hăn tâm bon lan dơi bu nkra n'hanh mât mray ndrêh-kloh-uĕh

Nglau dak dơi nkra gơi gĕh tŏng dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Xă gĕh 4/5 wâl săm bŭt ăp cấp (mẫu giáo, tiểu học, THCS) kơp di bơh bri dak

Nau wăng sa, đăp mpăn âk r'năk bu nuyh bon lan ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

Mai Anh

578
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.