Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số Ðắk Song

30/12/2022 15:38 G12T+7

Đắk Song có 27 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS có hơn 3.900 hộ, gần 15.000 nhân khẩu, chủ yếu tại các xã Trường Xuân, Ðắk N'Drung, Ðắk Môl và Thuận Hà.

Những năm qua, cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của người dân, Đắk Song còn huy động nhiều nguồn lực cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đến nay, tỷ lệ đường giao thông đến các thôn, bản đạt 100%; đường liên bon, bản được cứng hóa đạt 87%; 100% hộ dân có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm từ 32% vào năm 2015, xuống còn 14,6% năm 2022, giảm từ 3% - 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm.

Với những chính sách phù hợp, các công trình, dự án đầu tư đã giúp vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc, góp phần đưa diện mạo vùng đồng bào DTTS phát triển ngày càng bền vững.

Nhiều thôn, bon, bản vùng DTTS ngày càng khởi sắc

100% các xã có đủ hệ thống trường học các cấp từ mẫu giáo, tiểu học, THCS

Mô hình tận dụng xác bã thực vật để làm phân bón hữu được huyện Đắk Song triển khai đến vùng đồng bào dân tộc Dao, xã Thuận Hà

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm

Ðồng bào dân tộc M'nông ở bon N'Jang Lu, xã Ðắk N'Drung phát triển chăn nuôi bò để cải thiện kinh tế gia đình

Y Sơn

351
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.