Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K’ Krơng, nênhs lâul lo pêx xinhv nhiav njênhk

12/05/2022 15:38 G5T+7

Zơưv K’ Krơng (zus shông 1949), minhx cxưx Mạ, nhoz jos Ka La Yu, xar Quảng Khê (Đăk Glong) zos nênhs lâul tiv zix lo pêx xinhv njênhk nhiav, seiz hluz. Zơưv tsinhr môngl yangv, kruôz ntuôl Pêx xinhv côngv saz, cxiv tsang jêx jos ziv nuz ziv muôx jul, tuôr truôx đrênhk an ninh tsơx tưx.

Thâuv hur jos muôx xair lus, siz changr uô pôngz saz hur chuôz zis, jêx jos, zơưv đrul ban Max tsâns jos môngl txus ndu tsêr nul, siz thangv, khu...  Zơưv tsinhv zov chênhr kruôz ntuôl chor hluôs hur jos uô nênhx jông, trâu saz cơưv shuv, môngl côngv cxuô phong tsox trôngx qơư. Viv li, chor nuv uô, lus has ntơưv nênhs lâul K’ Krơng tsinhr lo pêx xinhv khơưs mlôngl, uô trơưs haz trâu saz phuôv tsangr cinh têr, hlôngr txangr luz nênhx…

Zơưv K’ Krơng (sangz lâux) kruôz ntuôl chor hluôs chênhr phangx, tsi mlôngl nênhs fêv đăngs nxuô

Nênhs lâul K’ Krơng tsinhr siz thangv trâu tsưr jos K’ Than lus hâux lưv hur jos

Nênhs lâul tsinhr kra pêx xinhv tu cax phê

Mai Anh

657
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.