Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K' Krơng, bu ranh bon dơi bu nuyh bon lan iăt rŏng

12/05/2022 15:38 G5T+7

Che K' Krơng (deh năm 1949), bu nong Mạ, ta bon Ka La Yu, xă Quảng Khê (Dak Glong) jêng bu ranh bon gĕh âk nau pah kan uĕh dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, rŏng r'nê. Che way tât ôp khâl, n'hưch nuih n'hâm Bu nuyh bon lan tâm rom gop, ndâk njêng bon lan ndrŏng jêng, mât đăp mpăn nau rêh tâm bon lan.

Lah tâm bon gĕh nô nau tâm pit, tâm njrel ta r'năk sa, tâm mpôl băl, che n'hanh Mặt trận bon way tât ta wâl ôp nô nau, mbơh ntĭm, phat dôih... Che way nkah phung druh ndăm tâm bon rêh ân uĕh, nsrôih nti săm bŭt, tĕng pah kan ăp ntil nau ndâk kan tâm bon lan. Yor nĕ, ăp ntil nau pah kan, nau ngơi bu ranh bon K' Krơng dơi bu nuyh bon lan iăt, tĕng kơt pah kan n'hanh mât n'hao nau wăng sa, plăch r'gâl nau rêh...

Che K' Krơng (bơh chiau ti) nkah bu druh ndăm n'hao nuih n'hâm, mô dơi tĕng nau phung m'hĭk đă kan

Bu ranh bon K' Krơng way mbơh nchră ăp ntil nau đah kô ruanh bon K'Than bơh ăp ntil nau kan tâm bon

Bu ranh bon way ntĭm bu nuyh bon lan mât chăm ca phê

Mai Anh

652
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.