Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hưng Bình plăch r'gâl tơm bơh bon lan mhe

22/06/2022 17:41 G6T+7

Xă Hưng Bình (Dak R'lâp) gĕh neh ntu huy 8.892 hec ta, gĕh 5 thôn n'hanh du bon đah 985 r'năk sa, 3.549 bu nuyh.

Bon Châu Mạ gĕh wâl nti săm bŭt têh uĕh

Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ n'hanh n'gâng kan bri dak xă Hưng Bình lĕ kuăl jă Bu nuyh bon lan kơl n'hâm suan, ân nđâp neh, kơl prăk nĕ tât khay 2/2022, xă dơi pah kan dŭt 19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Xă gĕh 16,8/22,7 km trong hăn ta ăp thôn, bon dơi nkra tay, nkra mhe

Ăp ntil nau kan kh'lay gĕh nau kan nkra trong hăn, nkra điện bri dak, wâl nti săm bŭt, trạm y tế, nglau dak... dơi ndâk nkra. Tât abaơ, 5 thôn n'hanh du bon lĕ gĕh trong bê tông n'hanh trong lŭ hăn tât ta xă; 100% thôn, bon gĕh điện bri dak. Yor nĕ, bư gĕh nau nơih gơi bu nuyh pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa, ndâk njêng nnau rêh rlau nar rlau uĕh tay.

Bu nuyh bon lan dơm trong dĭng dak gơi tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Minh Huyền

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.