Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Rơu - Bir thư chi bôs ntâus ntêx

08/09/2016 10:34 G9T+7

Pus H’Rơu, zus shông 1956, minhx cxưx M’nông zos Bir thư chi bôs jos R’lông, xar Đăk Môl (Đăk Song).

Uô trơưs phương tsâm “đangv viên uô ntêx, jêx jos lơưr kangz”, pus tsinhr trâu saz, ntâus ntêx hur cxuô phong tsox ntơưv trôngx qơư. Pus đrul chuôz zis xir por nhiax lo chia zuôr nhux lul zus, khơưz pangs zus njêl haz zuôr đêx tsuôk kôngz; zus buô shang nhuôs, buô grax đrul yênhx puô tus kaz us chia muôs haz tuô nox truô vangx tsêr. Viv li, fênhx đrăngz iz shông, pus chuôz zis sâu lo yangx 100 chơưx nhiax. Pus sir jul kruôz ntuôl pêx xinhv hur jos trâu saz uô nox uô hâuk; uô jông trơưs tsuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv, cêr chai ntơưv Têz qơưs.

 

Pus H’Rơu chuôz zis tsinhv zus nhux, kaz chia cxangz nzir nhiax txas, cênhz sir zôngv qir mfông kôngz lông

Pus zov chênhr kruôz ntuôl chor gơưv nav txir hluôs tu zus nhuôs trơưs cêr hoachx

A Trư

1,420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.