Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Rơu - Bí thư chi bộ pah kan uĕh ân bu tĕng kơt kan

08/09/2016 10:34 G9T+7

U H’Rơu deh năm 1956, Bu Nong lah du huê Bí thư chị bộ bon R’lông, xă Dak Môl (Dak N’Soong).

Tĕng kơt nau kan “ đảng viên pah kan lor, ân bu nuyh bon lan tĕng kơt kan bơh kơi”, u pah kan uĕh ân bu tĕng kơt kan, pah kan lor tâm ăp ntil nau kan ta bon lan. U ndrel ma rnăk krem prăk gơi rvăt ndrôk rong, koai tu rong ka n’hanh gĕh tay dak dŏng lŏ tŏ ân ăp ntil tơm tăm; rong sur ân deh kon, sur tăch sa puăch n’hanh âk pêp iăr gơi dŏng sa tâm rnăk n’hanh tăch ma bu. Yor nĕ, klăp lah ăp năm, rnăk u gĕh n’sĭt lơ 100 rkeh prăk. U uănh kh’lay nau kan ntĭm jă đă bu nuyh bon lan lơi blao bư mir jan ba; tĕng kan ân uĕh nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, nau way Bri dak.

 

Rnăk u H’Rowu hôm e rong ndrôk, iăr gơi gĕh tay prăk n’sit, dŏng ĕk ndrook rong sui ân ăp ntil tơm tăm

U Uănh kh’lay ngăn nau kan ntĭm đă ăp phung ur sai mhe tâm gŭ deh kon, rong kon ân di

A Trư

1,417
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.