Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa kơp di bri bon mhe

06/10/2022 21:34 G10T+7

Lơ 18/4/2022, Thủ tướng Chính phủ nchih săm bŭt kí Trŭnh nau kan mrô 472/QÐ-TTG kơp bon têh Gia Nghĩa dơi pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bri bon mhe. Gia Nghĩa lah n'gâng kan cấp n'qual, bon têh tơm gĕh bơh n'gor Dak Nong dơi pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bri bon mhe.

Nau kan ndâk njêng bri bon mhe tâm lam n'qual Gia Nghĩa dơi bu ndâk lĕ r'ngôch tâm ăp ntil ndơ kan, dơi pah kan ngăch, gĕh nau njêng kan mhe, tâm di ma ndơ gĕh tâm n'qual n'hanh dơi Bu nuyh bon lan tĕng kơt ta nau kan. Âk r'năk bu nuyh bon lan sâm kơl nau mĭn, kơl n'hâm suan, prăk rêl, neh ntu gơi ndrel ma n'gâng kan bri dak ndâk njêng bri bon mhe.

Nau kan sâm kơl r'gâl ăp ntil nô nau tâm nau rêh. Trong rse điện, trong rdeh, wâl nti săm bŭt, trạm y tế dơi nkra mhe. Ăp ntil nau kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa janh plăch r'gâl tĕng kơt nau ntĭm khoa học công nghệ rlau nar rlau uĕh, sâm kơl r'gâl njŭn cơ cấu nau bư mir jan ba. Nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Neh ntu bri dak dơi mât nâp phêt, nau rêh tâm bon lan đăp mpăn. Ăp ntil ndơ kh'lay tâm nau way dơi mât mray n'hanh hao dŏng. Gĕh n'sĭt tâm nau pah kan du năm du huê bu nuyh ta ăp xă năm 2020 dơi gĕh 43 r'keh prăk, hao 2 tâ đah năm 2021. Ðah nau dơi pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bri bon mhe ndrel ma âk nô nau gĕh pah kan wăng sa, hao nau rêh bon lan, bon têh Gia Nghĩa dơi Kô ruanh bri dak r'nê ân Huãn chương Pah kan tâl Pe.

Bon têh Gia Nghĩa dơi dơn Huân chương Pah kan tâl Pe bơh Kô ruanh bri dak

Bon têh Gia Nghĩa dơn nau trŭnh kan kơp dŭt nau pah kan ndâk njêng bri bon mhe

Ăp ntil ndơ gĕh bư mir jan ba tâm lam bon têh dơi bu mpơl, mbơh ân bu gĭt ta nar Rbŭn mbơh bon têh Gia Nghĩa pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bri bon mhe

Tâm năm 2011-2020, Gia Nghĩa nsu nkra gĕh jong rlau 165 km trong dak blĭt, trong bê tông ta ăp xă, đah lĕ r'ngôch r'noh prăk dŏng nkra rlau 143 r'me prăk

Năm 2020, xă Dak Nia n'hanh Dak R'moan dơi Ủy ban bon lan n'gor kơp di bri bon mhe

Bon lan ăp bu nong tâm lam bon têh gơih pah kan, lâm lơi nau way mô di, mât mray n'hanh hao dŏng ăp ntil nau way uĕh tâm nau rêh ôi mhaơ

Mẫn Doanh

208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.