Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs lâul jêx jos K’Greo - ntâu shông nênhs jông

09/06/2022 16:42 G6T+7

Nênhs lâul jêx jos K’Greo, minhx cxưx M’nông nhoz jos Kon Hao, xar Đăk Ha (Đăk Glong) shông nuôr muôx 83 shông, tưz muôx yangx 30 shông uô hâux lưv nhoz ntâu kror qơư xưs li: tsưr jos, Tsuv tinhx Măx tsânx xar, Hôix tsưr thâx laz…

Thâuv nhoz khôngz, zơưv tsinhr môngl txus tsêr pêx xinhv yangv, đênhr saz sir jul uô nox uô hâuk

Zơưv muôx tsưr ziv jông hur kruôz ntuôl pêx xinhv; muôx ntâu tsưr ziv hur xang xur, kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, phangx tangr cangz moz trơưs cheix, nax sar, hâuk bâu, vêv xinhz hur saz si qơư nhoz.

Zos uô jông hâux lưv lo zos, zơưv nhênhx tâu ntâu ntơưr kruôs ntơưv cxuô cxênhx

Hur cxuô jas cơưv chei jêx jos, cxuô zangv nuv cưs pêx xinhv has txus por lênhx lo zơưv phênhz khaz chia pêx xinhv zôngx ziv pâuz, gangl saz. Zơưv tsinhv trâu saz cênhz trôngx qơư kruôz ntuôl, kra chei, pheenhz kra chia pêx xinhv pâuz kror jông ntơưv por vêv hangr jôngr; đênhr saz Pêx xinhv tuôr truôx an ninh tsâts tưs, tsi mlôngl nênhs fêv hâuz nxuô; thanh niên txâus shông môngl uô tuz trok… Zos li, nênhs lâul K’Greo tsinhr lo cxuô lênhx pêx xinhv hur jos njênhk nhiav, seiz hluz.

Zơưv kra pêx xinhv txar chik chia nkang đril trâu cax phê

Mai Anh

325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.