Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ranh bon K'Greo - năm âk pah kan uĕh gơi bu nuyh bon lan kơt

09/06/2022 16:42 G6T+7

Bu ranh bon K'Greo, Bu nong ta bon Kon Hao, xă Dak Ha (Dak Glong) năm aơ 83 năm, lĕ gĕh 30 năm pah kan ta ăp ntil nau kan: kan bộ thôn bon, Kô ruanh Mặt trận xă, Hội chữ thập đỏ...

Gĕh mông mô ru, che hăn tât ta wâl bon lan ôp khâl, n'hưch nuih n'hâm bu nuyh bon lan gơi pah kan hao nau wăng sa

Che gĕh âk nau blau ntĭm jă bu nuyh bon lan; âk nau bên mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan pah kan di nau way, pháp luật bơh Bri dak, n'jrăng n'gang nau ji tưp tĕng ăp yăn, sa sĭn, ngêt dak jêh gâm duh, mât kloh ntŭk rêh.

Yor pah kan uĕh nau kan dơi bu jao, che dơi bu r'nê âk tâm nau pah kan

Ta ăp tâ rbŭn bon, ăp nô nau bon lan mbơh dơi păng rblang gơi bu nuyh bon lan nơih gĭt. Che hôm lĕ n'hâm suan mbơh, ntĭm pháp luật, rblang ân bu nuyh bon lan gĭt tay nau uĕh bơh nau kan mât bri; kuăl jă bu nuyh bon lan mât đăp mpăn ntŭk rêh, mô dơi iăt nau phung m'hĭk đă; bu ndăm tât năm lăp bư ka han... Yor nĕ, bu ranh bon K'Greo dơi âk bu nuyh bon lan tâm bon rŏng, iăt tĕng tâm ăp ntil nau kan.

Che ntĭm bu nuyh bon lan koh n'kĭng ma tơm ca phê

Mai Anh

324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.