Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Iêl – du ntil trau sa phung Bu nong

25/08/2016 10:54 G8T+7

Tơm aơ way chăt ta ntŭk neh yôk, way dơi bu dŏng gơi tanh ăp ntil ndu ndơ dŏng tâm rnăk. Iêl lah chuông tơm iêl. Bu nuyh Bu nong uănh iêl lah du ntil tơm dŏng bư trau kh’lay tă bơh yôk bri.

Tĕng nau mbên bơh bu nuyh Bu Nong. Iêl dơi dŏng dơi bư trau sa uĕh ngăn đah săk jăn, săm nau ji bêng ir ndul, bêng nhâm, săm ân ngăch bah nhul ndranh, ân bu ur mhe deh kon gĕh âk dak toh... Iêl jêng du ntil tơm dơi bu dŏng gâm ăp ntil trau sa kăl e tâm nau rêh bon lan Bu Nong. Trau sa tă bơh iêl dơi bu bư tâm ban âl, wâr sơh, gŭch, gâm trau, iêl gâm đah biĕp nse n’hanh puăch mô rĭ khung sur, ndrôk... jêng ăp ntil trau sa êng phung Bu nong dơm gĕh. Bu năch mô hŏ mâp sa ntơm sa iêl nĕ tăng lơ đah ja ut. Khă nĕ lah sa tâ tâl bar, nau tăng aơ lĕ mơng nĕ mô hôm đe gĕh tăng, bư n’jdŭng mbung, răm, ranh, bô kah... nĕ bu nuyh sa ji lêu ngăn.

Lah gŭch, he chuet lơi gơi iêl mô gĕh rtoh săk, bư iơh uêl gŭch

Bu nuyh Bu Nong gŭch iêl n’hanh dŏng kô nse gơi sa tah đah moh mrăch

Sau sa biĕp prung dơi bư tă bơh iêl, n’ha biep, ka dak n’hor... bơh bu nuyh Bu Nong

Bình Nhi

7,012
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.