Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan rŏng nau mô gĕh bu mât, nau rêh uĕh lăng mô gĕh tâm lơh tâm su

28/04/2022 11:50 G4T+7

Năm 1975, nau tâm lơh Hồ Chí Minh kăl e jêng nau dơi ta tâ tâm lơh đah phung My bơh Bu nuyh bon lan he, dơi lơh sŏk neh ntu bri dak bu pĭt ta mpeh Nam, kluôm lam bri dak. Jêh 47 năm dơi tâm lơh, bri dak jêng ngoay, ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk, ntŭk ngai, ntŭk vêch rlau nar rlau hao; trong rse điện, trong hăn, wâl săm bŭt, trạm y tế dơi nkra nŭm, sâm kơl hao nau pah kan n'hanh hao nau rêh.

Bu nuyh bon lan abaơ dôl rêh tâm nau rêh hơm răm, mô gĕh bu mât jêr tâm nau rêh, gĕh nau rêh uĕh lăng. Trong hăn tâm thôn bon rlau nar rlau dơi nkra jêng têh, kloh uĕh. Âk r'năk sa gĕh ti vi uănh, gĕh điện thoại kuăl ngơi, gĕh rdeh măy, rdeh ô tô bĭt... Nau kh'lay nau độc lập, mô gĕh bu mât yor u che pah kan lĕ r'gâl đah nting n'hanh dak m'ham dơi bon lan ăp bu nong iê bu nuyh rŏng n'hanh nsrôih kơl pah kan ndâk njêng n'hanh mât bri dak.

Đồ họa: Hồ Mai

Săm bah nau ji sôt tâm lơh, bu nuyh bon lan ăp bu nong pah kan tay lĕ n'hâm suan tâm nau kan ndâk njêng bri bon

Đồ họa: Hồ Mai

Bu nuyh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tăm, mât rong, klaih nau rêh ji ngot, o-ach

Nau rêh tâm nuih n'hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao

Saơ mpơl bri bon tâm ntŭk rêh bu nuyh bu nong rlau nar rlau hao ăp nar

Mẫn Doanh

12,057
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.