Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhx yaz pêx xinhv jos Đầm Giỏ ziv nuz ziv phuôv tsangr

06/01/2022 10:54 G1T+7

Jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song) nhis nuôr muôx 272 tsêr, đrul jê 1.150 lênhx nênhs, tsôngv box nênhs tsơưs muôx yangx 60%.

Pêx xinhv hur jos siz thangv lus tsưr ziv tu phưx txoz

Chor shông đhâu, cxuô cxênhx, nganhx haz pênhr ntơưv cxuô tsangz cxênhx 135, 102, jưs anr tsu pluôl thangx tsangv Têi Nguên… tưz pangz pêx xinhv hur jos los six ntâu chia phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx.

Tsêr khu moz xar lo cxiv tsang hur jos, pangz tu đăngs jul pêx xinhv jông đuô

Iz făngz, chinhr cuênx cxuô cxênhx tsinhv zov chênhr cxiv tsang ntâu ntu cêr hur jos chia pêx xinhv môngl lus; 100% pêx xinhv muôx pangx tênhz sir zôngv; nhuôs zâu hur ntu shông lo môngl cơưv cxix cxuô; chuôz zis pluôl lo txaik pênhr phuôv tsangr cinh têr. Chor chuôz zis pluôl shông 2021 tsuôs yuôr 6 tsêr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs shông 2020 lo 47 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; luz nênhx pêx xinhv hur jos ziv nuz ziv nox tsâu nangr sur đuô.

Tsôngv box Chu laz tsir Cao Bằng tuôx nhoz hur jos tuôr tsês bê ntơưr sâu ntơưv zus minhx cxưx

Mai Anh

291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.