Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh nau way Thái ta Nam Tây Nguyên

17/03/2022 14:04 G3T+7

Bu nong Thái tâm lam n'gor Dak Nong abaơ gĕh dăch tât 12.000 bu nuyh. Tă bơh ăp n'gor mpeh Bắc tât ta ntŭk neh ntu mhe gơi dăn gĕh nau rêh uĕh tay, khăn păng hôm ndjôt nau way bơh u che, sâm kơl bư gĕh âk nau way uĕh tâm nau kan mât mray nau way ăp bu nong ta aơ.

Ta nau rêh ta ăp mpeh neh ntu Nam Tây Nguyên, ăp phung Thái lĕ nuih n'hâm tâm n'hưch mât mray nau way, nau kăl e bơh u che gĕh nau Bư brah trŭnh tâm lŏ, Bư brah neh ntu, Bư brah srih tăm... Ngai ma ntŭk neh ntu deh njêng, khă nĕ bu nuyh Thái hôm mât mray ao com, sa bŭt krăk, siăm piêu, mât mray nau k'dŏ sạp, khua luống, đơn tính, mprơ then, ném còn, châm glah, panh na; mât ndơ sa mbêt, mọc, poăch sur ndrông ka lơ kêng năk, ndrănh mbêt...

Bu ur Thái nchoh mbăn sa bŭt ao k'dŏ sạp ta nar rbŭn

Bu nuyh Thái ndâk ăp ntil nau rbŭn, nau bư brah dah kăl e

Ndơ sa dah kăl e bơh bu nuyh Thái ta Nar rbŭn ăp bu nong iê bu nuyh lam n'gor

H’Mai

462
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.