Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt kah ndơ sa moọc bơh bu nuyh Thái

14/04/2022 10:07 G4T+7

Moọc jêng ndơ sa dŭt kah bơh bu nuyh Thái. Ndơ dŏng bư gĕh phe, do prit, poăch iăr, sur, ndrôk, kraih, ka dak n'hor,... ndrel ma ăp ntil ndơ chê ndrel bơh bu nuyh Thái.

Bu nuyh Thái săch koh n'ha rchia yong gơi nklâm moọc

Phe dơi bu trăm lor du măng, tât ôi sŏk juh ân rhăch. Moọc dơi bu săch âk ntil nhân tâm nĕ bu dŏng âk ngăn ngăn lah nhân poăch iăr, poăch sur mô rĭ ka. Poăch n'hanh do prit dơi bu choh ân rhăch, jêh rĭ tâm rklai ndrel phe jêh juh rhăch n'hanh chê boh bột ngot. Bơh đah chê boh he chê tay dổi ndông, mrăch n'hanh grăp mắc khén.

Ndơ sa moọc ta ndơ sông sa nar rbŭn bơh bu nuyh Thái

Lah nhân moọc bư tă bơh poăch iăr he chê tay mlăng koh jê jê n'hanh iê n'ha play k'roch gơi bư bô kah. Choăh ăp ntil ndơ dơm ta n'ha prit mô rĭ n'ha r'chia yong dăp tĕng lơp n'hanh nklâm ân nâp. Banh dơi bu dăp tâm glah tơm si gâm tâm du mông tât sĭn bô kah mơ he tôk...

H' Mai

401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.