Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix ndix nxêz ntơưv nênhs M’nông

14/07/2022 22:47 G7T+7

Trơưs saz xangr ntơưv nênhs M'nông, ndix nxêz zos qơư nhoz ntơưv chos tsưr xinhz, qơư chor tsưr xinhz lus nhoz côngv lêr hôix.

Cxênhx sâuv saz hlo lo uô jông gâux hlo, plâuz chik câuv muôx ntâu shênhv đuôz xưs li trâur nyir shôngz lồ ô tươngx trưng trâur blêx nhangr

Chia uô ndix nxêz, pêx xinhv tsuv môngl tov hangr jôngr nrar ntông los sis shôngz huv xair uô ndix nxêz. Ndix nxêz uô ntơưv lêr hôix saz muôx li 5 m tror sâuv, zial, khor kho haz phaiz uô pêz cxênhx. Cxênhx saz hlo muôx oz los is plâuz trâur blôngx "chép lép" đei sâuv njil chor chik ntông sâuv njil ndix nxêz. Plâuz chik câuv ntơưv cxênhx nuôr muôx chor nyir shông lồ ô, tươngx trưng trâu chor trâur blêx bur nhangr nôngz, “dếp lếp” lo uô tiz jông haz jông gâux, đei oz luz tâu gơưx tươngx trưng trâu iz côngx đôngx chôngz lênhx, côngv saz, civ luôx. Txuôl nzir mas shênhv tus nôngl, lục lạc, trak zos chor chuôz zênhx tangr tưs tưz tsuv muôx hur luz nênhx chiax nhoz ntơưv nênhs M’nông. Cxênhx hur kangz hlo ntơưv ndix nxêz zos qơư muôx trangz hlâu tâu uô khor kho, kuôl bông angr muôx li 2 m.

Hur kangz zos iz mô hinhx khênhx muôz tâu az uô, tươngx trưng trâu angr, iz ndil muôx pangx gòn đơưz tươngx trưng trâu đêx

Grê ntơưv cxênhx nuôr zos nênhs côngv chor lêr vâts, tâu muôz cênhz trâu tsưr xinhz, zuôr txuôl lus trâu tsưr xinhz, thor tsưr xinhz puz muôx, đăngs jul, uô tâu ntâu zangv kôngz lông, lơưr chor fêv môngl, puz tax tul, kror jông…

Jêx jos nênhs M’nông xar Nâm Nung uô nghi Lêr côngv cxul ndix nxêz

Y Sơn

775
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.