Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm rom gop bon lan ăp bu nong tĕng nau Wa ntĭm

20/05/2022 17:09 G5T+7

Kô ruanh Hồ Chí Minh lĕ nuih n'hâm ŭch ma bon lan ăp bu nong iê bu nuyh Việt Nam. Kô ruanh Hồ Chí Minh nkah: "Yor n'hâm suan tâm rom gop tâm lơh ndrel bơh ăp bu nong, bri dak Việt Nam abaơ dơi gĕh độc lập, ăp bu nong iê bu nuyh dơi tâm ban nau pah kan ndrel ma bu nong Việt Nam, lĕ r'ngôch bu nuyh tâm ban oh nô du r'năk sa, mô gĕh nau tâm nkhah jrŏng rnoi, nau ngơi. Kăl e ăp bu nong gơi gĕh độc lập lah way tâm rom gop, abaơ gơi mât độc lập rlau nar rlau he tâm rom gop tay".

Nau mĭn kan n'hanh nau kơl, nau mât bơh Kô ruanh Hồ Chí Minh đah ma bon lan ăp bu nong iê bu nuyh Việt Nam lĕ jêng kim chỉ nam tâm nau pah kan, nau kơl bu nong bơh Ðảng, Bri dak he. Du nuih tĕng nau mĭn kan, mpơl saơ du nuih tâm nau kan kơl gĕh bar ntil nau kh'lay lah tâm rom gop ăp bu nong n'hanh n'hao tay nau rêh bơh bu nuyh bon lan.

 

Wa ŭch bon lan ăp bu nong tâm rŏng, tâm kơl gơi ăp bu nuyh gĕh nau rêh uĕh lăng

Nuih n'hâm tâm rom gop ăp bu nong dơi gĕh nao nao tâm nau way, nau k'dŏ mprơ, nau pâl mpât săk jăn, nau hao wăng sa...

Âk ntil nau k'dŏ mprơ bơh bu nong iê bu nuyh dơi bu ndâk pâl m'ak tâm mâp Nar deh Wa Hồ

N'hao tay nau dăng tâm nuih n'hâm bon lan, bư gĕh nau dăng bơh nau kan tâm rom gop têh ăp bu nong tâm ăp ntil nau kan

Tâm rom gop bơh bon lan sâm kơl găn nau jêr jŏk n'hanh gĕh nau pah kan đah nau hao jêng nâp phêt bơh ăp n'qual

Mẫn Doanh

181,152
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.