Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu M’Bông, nênhs muôx côngz bê jos Đang Kliêng

26/05/2022 10:37 G5T+7

Đrul tsưr ziv ntâu shông uô hâux lưv ntơưv ntâu zangv nuv, shông 2018, thâuv su hâux lưv ntơưv xar, zơưv Điểu M’Bông (zus shông 1950), minhx cxưx M’nông lo tsang uô Tsưr jos Đang Kliêng, xar Quảng Tín (Đăk R’lấp) txus nuôr.

Nhoz kror qơư tưs, zơưv Điểu M’Bông tưz ntâus ntêx, trâu saz uô hâux lưv. Zơưv tsinhr txangr jê has Pêx xinhv côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang jêx jos, tuôr truôx đrênhk an ninh tsơx tưs… Iz făngz ntơư, zơưv tsinhv kruôz ntuôl tsôngv box M’nông tuôr tsês văn hoar truênx thôngr xưs li tuôr tsês haz khoz đruôl chiêng, tsưr ziv uô chơưr mol, ntul ntâuz txaix, kraz ndâu…

Zơưv M’Bông (sangz xik) khuênr khich pêx xinhv tuôr tsês nghêx kraz ndâu, ntul ntâuz txaix…

Tsưr jos Điểu M’Bông môngl txus tsêr pêx xinhv chia phaiz thev bov hiêmv y têr

Zơưv Điểu M’Bông tuôr tsês nhax cux truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

Minh Huyền

5,382
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.