Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv "Shênhv đuôz tax đrăngs lax kangz trôngz hluôr tơưk”

28/04/2022 11:47 G4T+7

Kror qơư ji sanv “Shênhv đuôz tax đrăngs lax kangz trôngz hluôr tơưk” thuôx xar Nâm N’đir (Krông Nô) zos iz hur kror qơư su thuôx 1 hur 3 ntu ju lix Công viên đias tsât Đăk Nông muôx bê hu “Trươngx ca ntơưv đêx haz hluôr tơưk”.

Kror qơư sun tơưv trôngz 25, xar Nâm N’đir

Ntơưv nuôr, chor hluôs haz kruô nhiav yangx thâuv nhoz su, seiz, tsov shênhv đuôz tsês tâu seiz ntơưv kror qơư su trôngz 25. Kror qơư nuôr lo đâux tư cxiv tsang, uô tar haz muôz lus sir zôngv hur shông 2019. Ntơưv nuôr seiz zuôr puv tangs nro tax đrăngs kangz trôngz hluôr tơưk.

Shênhv đuôz tax đrăngs lax kangz trôngz hluôr tơưk

Tus nav đêx Krông Nô ntưl ntêr, trôngz hluôr tơưk Nâm Blang ntâu zangv maux đrul tax đrăngs jung nham haz maux njuôz xaz ntơưv tax đrăngs blêx lax… uô shênhv đuôz jông gâux yangx, thơ môngs, tuôr tơư kruô ndil uô si. 

Kruô uô si tsov shangv đuôz tangs nro tax đrăngs blêx lax kangz trôngz hluôr tơưk

Y Sơn

437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.