Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng viên Lương Văn Duy nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm xă

10/03/2022 10:56 G3T+7

Năm 2016, nô Lương Văn Duy (deh năm 1993), bu nong Thái ta bon Sa Ú, xă Dak R'măng (Dak Glong) dơi bu r'nglăp Ðảng lah păng dôl bư ka han ta Quân khu V. Jêh thơ luh bư ka han, năm 2018, dơi ăp đảng viên săch bư groi bí thư chi bộ bon n'hanh pah kan ta ăp m'bŭch, ăp phung kan tâm bon gĕh bư Kông an viên, hội viên M'bŭch kan Bu nuyh bư mir...

Groi Bí thư chi bộ Lương Văn Duy (lôch bơh ma ti) n'hưch bu nuyh bon lan n'jrăng ăp phung gĕh nau tih

Nô nsrôih, ngăch tâm nau pah kan, lĕ n'hâm suan ta ăp ntil nau kan; nô way nkah phung druh ndăm mô dơi bư tih nau way pháp luật, n'hưch bu nuyh bon lan gơih pah kan bư mir jan ba... Bơh đah nĕ, nô Duy hôm lah du he bu nuyh gĕh nau bư mir jan ba blau tâm xă.

Nô Duy ntĭm bu nuyh bon lan mât chăm tơm sầu riêng mhe tăm

A baơ r'năk nô gĕh 2 hec ta neh tăm ca phê, tiêu, sầu riêng; rong sur bri... Jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk nô gĕh n'sĭt tâm 300 r'keh prăk du năm. Âk năm lĕ lăn, nô n'hanh chi bộ dơi kơp lah chi bộ pah kan jêh uĕh nau kan bri dak đă kan.

Mât chăm di kĩ thuật nĕ tơm tiêu ta r'năk nô Duy hao jêng n'hanh gĕh n'sĭt rlau rhiăng rkeh prăk du năm

Minh Huyền

412
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.