Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đậm đà văn hóa truyền thống các DTTS phía Bắc ở Đắk Nông

26/08/2021 14:42 G8T+7

Kỳ cuối: Nỗ lực bảo tồn, gìn giữ và phát huy

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo: ... “ phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông”; “bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh...”.

Từ đó, chính quyền, các ngành chức năng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các DTTS trên địa bàn tỉnh. Điển hình là Đề tài nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở Đắk Nông của Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch. Trong đó, có đề cập đến việc bảo tồn nghề thổ cẩm của các DTTS tại chỗ và dân tộc từ phía Bắc di cư vào. UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt Mô hình phát triển du lịch cộng đồng trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại xã Ea Pô (Cư Jút). Mô hình này đặc biệt chú trọng đến phát huy các giá trị văn của đồng bào dân tộc Thái tại đây...

Phòng Văn hóa các huyện Đắk Glong, Krông Nô, Cư Jút… đã và đang tiếp tục quan tâm, xậy dựng kế hạch bảo tồn Điệu múa khèn dân tộc Mông, Lễ hội Lồng tồng dân tộc Tày (Đắk Glong); Khua luống, múa chiêng dân tộc Thái, Đàn tính-Hát then dân tộc Tày Nùng, Lễ cấp sắc dân tộc Dao (Krông Nô); Câu lạc bộ “Hát then-Đàn tính” (Cư Jút)…

Sản phẩm thêu hoa văn của dân tộc Mông được giới thiệu, quảng bá tại Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II. (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Phòng Văn hóa huyện Đắk Glong xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển Điệu múa khèn Mông, Lễ hội Lồng tồng dân tộc Tày

Đội văn nghệ thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) bảo vệ tốt 1 bộ chiêng, Khua luống dân tộc Thái được huyện hỗ trợ

Múa Sư tử mèo được người Tày, Nùng xã Nam Xuân (Krông Nô) gìn giữ. (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Nhịp nhàng Khua luống dân tộc Thái xã Nam Xuân (Krông Nô). (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Minh Huyền

8,008
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.