Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đậm đà văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số phía Bắc ở Đắk Nông

04/08/2021 11:00 G8T+7

Đảng và Nhà nước xác định, cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, việc bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS vừa là nhiệm vụ cấp thiết, vừa có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm quyền văn hóa của người DTTS.

Từ chủ trương của Đảng ta về việc "xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tỉnh Đắk Nông đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa các DTTS, trong đó có văn hóa đặc sắc của các DTTS phía Bắc di cư vào Đắk Nông như Tày, Nùng, Dao, Mông, Thái, Mường…

Vào Đắk Nông lập nghiệp, đồng bào các DTTS phía Bắc cũng mang theo những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa của các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Kỳ 1: Đa dạng văn hóa của các DTTS phía Bắc ở Đắk Nông

Trong kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mỗi dân tộc thiểu số có ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, lễ hội riêng và được Nhà nước công nhận. Mỗi dân tộc đều có nét đặc sắc riêng trong văn hóa, đều mang một ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Đồng bào DTTS không những chú trọng phát huy cái hay, cái đẹp mà còn từng bước hạn chế tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Nhiều lễ hội truyền thống lành mạnh được phục hồi, phát triển và hình thành mới, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chữ Mông trên Báo ảnh Báo Đắk Nông

Anh Đặng Phương Nam, xã Nâm N'đir (Krông Nô) rất thành thạo chữ Nôm Dao, loại chữ viết chính của dân tộc Dao hiện nay

Trang phục truyền thống của người Mông (Đắk Glong)

Du khách trải nghiệm cối xay ngô để làm món mèm mén của ngường Mông tại ngày Hội Gầu tào năm 2019 xã Đắk R’măng (Đắk Glong)

Trang phục truyền thống của người Tày với đàn tính-hát then (Krông Nô)

Lễ đưa dâu truyền thống người Dao (Đắk Mil)

Minh Huyền

5,454
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.