Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Wer nsrôih pah kan kơp bon lan mhe hao tay ta năm 2025

18/08/2022 21:39 G8T+7

Xă Dak Wer (Dak R'lâp) gĕh neh ntu huy 4.572 hec ta. Xă gĕh 9 thôn n'hanh du bon, đah ma 2.328 r'năk sa, tâm 9.412 bu nuyh đah ma 16 oh nô bu nong rêh ndrel. Jêh dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2018, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Dak Wer dôl pah kan tay gơi hao ăp tiêu chí, dơi nau kan ndâk njêng bon lan mhe hao tay ta năm 2025.

Dak Wer n'chŭn ăp ntil nau pah kan n'hanh hao nuih n'hâm tâm rom gop, nsrôih hao tay ăp tiêu chí bon lan mhe, tâm nĕ gĕh tiêu chí mrô 20 lah ntŭk rêh bon lan kiểu mẫu n'hanh tiêu chí  21 lah ntŭk tăm mẫu-mir mẫu.

Bơh đah nĕ, xă n'hao nau kan kuăl jă, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan gĭt nau kh'lay n'hanh nau uĕh lah pah kan bon lan mhe hao tay, ndâk nau kan tĕng du nuih tâm nau pah kan lĕ nchră.

Ntŭk tăm mẫu -mir mẫu jêng tiêu chí xă Dak Wer dôl pah kan gơi kơp di bon lan mhe hao tay ta năm 2025

Âk ntŭk rêh bu nuyh bon lan dơi mât mray ndrêh - kloh – uĕh

Âk r'năk bu nuyh bon lan tăm chia ndrel ma mbo du ntŭk gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Trong hăn ta ăp thôn n'hanh trong hăn luh dơi bu nkra jêng trong nhựa dơi gĕh trong ân ma bu nuyh bon lan luh lăp

Chiă rong be - du ntil nau kan wăng sa mhe n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan ma bu nuyh bon lan

Trường Thịnh

368
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.