Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Wer phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

18/08/2022 21:39 G8T+7

Xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) có diện tích tự nhiên 4.572 ha. Xã có 9 thôn và 1 bon, với 2.328 hộ, khoảng 9.412 nhân khẩu của 16 dân tộc anh em sinh sống. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Wer đang tiếp tục phấn đấu nâng chuẩn các tiêu chí, quyết tâm đạt NTM nâng cao vào năm 2025.

Đắk Wer tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí số 20 về khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và tiêu chí số 21 về vườn mẫu-rẫy mẫu.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh nhiệm vụ vận động, tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích khi thực hiện NTM nâng cao, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Vườn mẫu-rẫy mẫu là tiêu chí mà xã Ðắk Wer đang dần hoàn thiện để đạt NTM nâng cao vào năm 2025

Nhiều khu dân cư luôn quan tâm đến yếu tố môi trường xanh-sạch-đẹp

Nhiều hộ dân trồng xen cây gừng và bắp để tăng thêm nguồn thu trên cùng một diện tích đất

Ðường liên thôn vào khu sản xuất được nhựa hóa để phục vụ người dân đi lại

Chăn nuôi dê đàn - một hướng phát triển kinh tế mới đem lại lợi nhuận khá cho nhiều hộ dân

Trường Thịnh

364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.