Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N'Soong kuăl jă n'hâm suan bu nuyh bon lan ndâk njêng bon lan mhe

26/05/2022 10:38 G5T+7

Rlau 10 năm pah kan Nau kan Bri dak ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, n'qual Dak N'Soong lĕ dơi gĕh kan âk ntil nau pah kan uĕh.

Gơi sâm kơl bu nuyh bon lan gĭt tay nau kh'lay têh bơh Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, Dak N'Soong lĕ n'hao nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă. Ăp m'bŭch kan, phung kan chính trị, bri bon lĕ n'hâm suan ndâk nau kan mbơh, njŭn nau kan ndâk njêng bon lan mhe tât ta ăp ntŭk rêh bu nuyh bon lan... Bu nuyh bon lan tâm n'qual lĕ nuih n'hâm kơl ân 31.290 met vuông neh, 500 tơm ca phê, 500 gâng tiêu; kơl gĕh 900 r'keh prăk n'hanh rlau rhiăng nar pah kan gơi nkra trong hăn, ndâk nkra ngih wâl n'hanh ăp ntil ndơ dŏng. Bu nuyh bon lan kơl gĕh rlau 1,5 r'me prăk gơi nkra ŭnh ang ngo n'hanh camera an ninh ta 50 km trong hăn ta ăp thôn, bon tâm ăp xă; ntil nau kan lam bu nuyh bon lan mât ntŭk rêh mô rĭ ntŭk rêh gĕh nau đăp mpăn...

Abaơ, Dak N'Soong gĕh 4 xă kơp di bon lan mhe, r'noh tiêu chí bình quân ta ăp xă gĕh 14,375 tiêu chí. Tiêu chí gĕh lam n'qual lah 116 tiêu chí, hao 52 tiêu chí đah năm 2015 n'hanh 98 tiêu chí đah năm 2011. Tốc độ hao nau wăng sa ăp năm gĕh 12,5%. Gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan năm 2020 lah 45,2 r'keh prăk.

30 r'năk bu nuyh bon Jâng Play, xă Trường Xuân ân nđâp neh pơk huy 1,7 km gơi bu chuk, kâp nkra jêng trong bê tông

Bu nuyh bon lan bon Bu Pah, xă Trường Xuân tâm kơl prăk r'văt Camera an ninh n'hanh nkra trong ŭnh ang hăn ngo

Âk r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh dơi bu kơl măy, gơih pah kan bư mir hao nau wăng sa

Nau wăng sa đăp mpăn âk r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ ndâk nkra wâl têh uĕh

Bu nuyh bon lan bản Ðầm Giỏ, Thuận Hà mât chăm tơm ca phê

Kông an xă Dak Hòa dơh dăch ma bu nuyh bon lan gơi ôp gĭt ăp ntil nô nau mô đăp mpăn tâm bon lan

Mai Anh

291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.