Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Som trâu saz tu đăngs jul trâu pêx xinhv

14/09/2022 09:19 G9T+7

Nhoz thangx tsangv tuz, đêz, cêv kuôl Trung tâm Y tế hênhx đêz yangx mas 6 canr bôx, nhân viên ntơưv Tsêr Y têr xar Ðăk Som (Ðăk Glong) tsinhr trâu saz uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv. Nôngz nhôngl đhâu, Tsêr khu moz tưz cưv nhân viên môngl tsi tsês chor thangx tsangv nhoz tuz-đêz, chor thangx tsangv pêx xinhv nhoz chia kruôz ntuôl, kra pêx xinhv txưr ziv phangx, tangr moz, tênhs văc xin phangx moz…

Nhân viên y têr saz ntêr njuôl, khu moz trâu kuôl pux suôz nhuôs

Hur 6 hli hâur shông 2022, Tsêr y têr tưz njuôl khu moz trâu 163 lênhx nênhs, hur ntơư muôx 58 lênhx nênhs moz nhuôs zâu; 61 lênhx nênhs moz zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor nênhs moz nhangr tâu Tsêr y têr kra, xang môngl trâu thênhv saz huv six. Viv li, cxuô zangv moz muôx trơưs cheix, cangz moz Covid-19, sôt suât huyết… cơ banv tâu tangr jông.

Tsêr khu moz muôx vangx yuôx njuôz chia pangz khu moz

A Trư

182
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.