Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Som nsrôih mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan

14/09/2022 09:19 G9T+7

Ta xă tâm ntŭk ngai, ntŭk vêch, ngai ma M'bŭch kan Y tế n'qual nĕ 6 kan bộ, bu nuyh kan bơh Trạm Y tế Dak Som (Dak Glong) uănh kh'lay nau kan n'hanh pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan. Ta ăp năm lĕ lăn, Trạm lĕ đă bu nuyh kan tât ta ăp ntŭk ngai, ntŭk vêch, ăp ntŭk rêh bu nuyh bon lan gơi mbơh, ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau ji tưp, ntâp vắc xin n'jrăng nau ji...

Bu nuyh kan y tế lĕ nuih n'hâm khăm, săm nau ji ma bu ur bŭn

Kơp tâm 6 khay bôk năm 2022, Trạm lĕ khăm săm nau ji ân ma 163 bu nuyh, tâm nĕ gĕh 58 kon se; 61 bu nuyh lah bu nong iê bu nuyh. Lah bu nuyh gĕh nau ji jưk dơi Trạm ntĭm, njŭn ta wâl dak si têh. Yor nĕ, ăp ntil nau ji gĕh tĕng yăn, nau ji tưp Covid-19, nau ji kop măch kăp... dơi mât uĕh.

Trạm hôm tăm tơm dak si nam gơi dŏng sâm kơl săm nau ji

A Trư

178
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.