Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk R’măng uô jông hâux lưv tu đăngs jul

07/04/2022 09:40 G4T+7

Nhoz thangx tsangv nhoz tuz, hoz đêz, cêr kuôl Trung tâm y têr hênhx đêz mas 7 canr bôx, nhân viên ntơưv Tramx Y têr xar Đăk R’măng (Đăk Glong) tsinhr zov chênhr haz uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv. Uô ntêx, hur nôngz nhôngl muôx cangz moz Kang đơưz, cangz moz Covid-19, Tramx tưz cưv nhân viên môngl trâu chor thangx tsangv tiz nênhs nhoz, thangx tsangv muôx moz chia kruôz ntuôl, tênhs phangx haz kra pêx xinhv tsưr ziv phangx, tangr cangz moz…

Tramx muôx thangx qơư jiêng chia xet nghiêms Covid-19

Jiêng cuir I, shông 2022, Tramx tưz nj ôl khu moz trâu 552 lênhx nênhs moz, urn tơư muôx 117 lênhx nênhs moz zos nhuôs zâu; 357 lênhx nênhs moz zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor nênhs moz nhangr lo Tramx y têr kra, xang môngl ntu tov ntêx huv six. Viv li, cxuô zangv moz muôx trơưs cheix, cangz moz Covid-19 por lênhx lo cxênhz tangr jông. 

Nhân viên y têr tsinhr saz ntêr njuôl, khu moz trâu pêx xinhv

Minh Huyền

269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.