Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak R'măng pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan

07/04/2022 09:40 G4T+7

Ta ntŭk ngai, ntŭk vêch, nglai đah Trung tâm y tế n'qual nĕ 7 nuyh kan bộ, bu nuyh kan bơh Trạm Y tế xă Dak R'măng (Dak Glong) uănh kh'lay nau kan n'hanh pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suan bu nuyh bon lan. E hŏ gĕh nau ji, jêh gĕh nau ji tưp Bạch hầu, nau ji tưp Covid-19, Trạm lĕ đă bu nuyh kan hăn tât ta ntŭk rêh bon lan, ntŭk gĕh nau ji tưp gơi mbơh, n'tâp dak si n'jrăng n'hanh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng, n'gang nau ji tưp...

Trạm dăp ntŭk gŭ êng gơi xét nghiệm Covid-19

Kơp êng ta quý I, năm 2022, Trạm lĕ khăm săm nau ji ân ma 552 bu nuyh, tâm nĕ gĕh 117 bu nuyh kon se; 357 bu nuyh lah bon lan bu nong iê bu nuyh. Bu nuyh gĕh nau ji jâk dơi Trạm y tế ntĭm, njŭn wâl dak si klơ. Yor nĕ, ăp nau ji gĕh tĕng yăn, nau ji tưp Covid-19 dơi mât uĕh.

Bu nuyh kan y tế lĕ nuih n'hâm khăm, săm nau ji ma bu nuyh bon lan

Minh Huyền

270
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.