Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N'Drung nsrôih pah kan dŭt bri bon mhe ta năm 2023

28/09/2022 16:34 G9T+7

Xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) gĕh neh ntu huy 6.834 hec ta; 6 thôn n'hanh 4 bon, đah ma 2.681 r'năk sa, tâm 11.730 bu nuyh, 17 oh nô bu nong rêh ndrel.

Rlau 10 năm ndâk njêng bri bon mhe, tât abaơ, xă Dak N'Drung lĕ kuăl dăn gĕh âk r'me prăk; tâm nĕ bu nuyh bon lan kơl âk prăk rêl, âk rhiăng nar pah kan, ân nđâp neh ndrel Bri dak nkra trong hăn, nkra wâl nti săm bŭt, wâl rbŭn bon...

Năm 2021, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh pah kan rlau 45 r'keh prăk, r'noh r'năk sa gĕh nau rêh o-ach trŭnh hôm 144 r'năk... Abaơ xă lĕ pah kan gĕh 15/19 ntil nau kan ndâk njêng bri bon mhe. Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Dak N'Drung nsrôih pah kan tât dŭt năm 2023 mra dơi pah kan dŭt ăp ntil nau kan: Ndâk nau pah kan; R'năk sa o-ach; Y tế...

Xă Dak N'Drung kuăl jă tay Bu nuyh bon lan sâm kơl prăk rêl, kơl n'hâm suan pah kan, ân nđâp neh pah kan ndrel prăk kơl bơh Bri dak gơi pah kan ân dŭt ăp ntil nau mô hŏ dơi gĕh kan. Tâm nĕ, xă ndâk nau kan mbơh hưn ta Wâl rbŭn ăp thôn gơi bu nuyh bon lan gĭt n'hanh r'văt êng săm bŭt n'kar săk y tế; sâm kơl ân prăk manh dŏng bư mir jan ba; hao nau kan "5 đảng viên sâm kơl du r'năk sa gĕh nau rêh o-ach"...

Tiêu jêng tơm tăm dơi bu nuyh bon lan tăm gơi hao nau wăng sa ta xă

Xă gĕh 4 wâl săm bŭt ntơm bơh mầm non, tiểu học n'hanh trung học cơ sở nĕ oh kon bu nuyh bon lan dơi hăn nti săm bŭt

Bu nuyh kan ta Trạm y tế xă lĕ nuih n'hâm ntĭm bu nuyh bon lan dŏng dak si

Âk r'năk bu nuyh Bu nong ta bon Tu Soay lĕ ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

Bu nuyh Bu nong tâm xă mât mray nau way: Bư brah gĕh ba mhe, chĭng goong, vâng tanh...

Trong hăn ntơm bơh xă tât ta ăp thôn, bon dơi nkra jêng trong dak blĭt n'hanh trong bê tông

Minh Huyền

759
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.