Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Glong phấn đấu đạt 101 tiêu chí nông thôn mới

27/10/2022 13:11 G10T+7

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Ðắk Glong đã có những thay đổi rõ nét.

Đến năm 2021, Ðắk Glong đạt 87 tiêu chí/7xã. Bình quân mỗi xã đạt 12,4 tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với năm 2020; trong đó, xã Quảng Khê đã đạt chuẩn NTM. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao.

Ðể tiếp tục nâng cao những tiêu chí khác và phấn đấu hoàn thành NTM, các địa phương thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Mục tiêu của huyện Đắk Glong là tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Huyện phấn đấu đến hết năm 2022, tổng số tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn ít nhất là 101 tiêu chí. Bình quân, mỗi xã đạt 14 tiêu chí. Năm 2023, xã Đắk Ha hoàn thành xây dựng NTM.

Người dân hưởng ứng làm mô hình kinh tế kiểu mẫu ở địa phương

Nhiều hộ đồng bào Mạ, xã Quảng Khê thay thế cây cà phê bằng trồng dâu nuôi tăm để cải thiện kinh tế gia đình

Tuyến đường giao thông liên xã được đầu tư xây dựng

Ðồng bào DTTS trên địa bàn được quan tâm, chăm sóc sức khỏe bằng BHYT

Ðắk Glong sửa chữa, xây mới nhiều trường học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng đồng bào DTTS

Ðội ngũ cán bộ huyện thường xuyên bám cơ sở nắm tình hình xây dựng nông thôn mới ở các khu dân cư. Ảnh: Phan Tân

Y Sơn

2,410
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.