Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong nsrôih pah kan lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt

05/05/2022 14:56 G5T+7

Ta n'qual Dak Glong, nô nau mô gĭt rplay săm bŭt hôm e âk, tâm nĕ gĕh âk bon lân bu nong iê bu nuyh. Yor gĕh nau aơ, n'gâng kan bri dak n'qual, m'bŭch Ntĭm sơm lĕ nsrôih tĕng kơt ăp ntil nau kan gơi lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt. Ăp xă ksiêm, kơp ăp bu nuyh mô gĭt rplay săm bŭt, mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan tĕng nti jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt.

Tâm năm 2022 - 2025, n'qual Dak Glong nsrôih pah kan lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ân ma 7.191 bu nuyh. Nau kan pơk jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt dơi bu ndâk kan 2 tâ: tâ ngoay ntơm jrô 1 tât jrô 3; tâ 2 ntơm jrô 3 tât jrô 5. R'noh prăk dŏng  kan tâm 30 r'me prăk gơi kơl nai ntĭm, kơl bu nuyh nti săm bŭt gĕh nau rêh jêr jŏk, r'văt săm bŭt ntgi n'hanh ntĭm. Nau kan pơk ăp jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt sâm kơl bu nuyh nti blau nchih, blau rŏ, blau kơp toán tĕng mức độ căn bản, dŏng kơt nau nai ntĭm tâm nau pah kan wăng sa ta r'năk, n'hao uĕh tay nau rêh.

Ntơm năm 2015 - 2021, n'qual Dak Glong pơk gĕh 8 jrô n'tĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt, gĕh 272 bu nuyh nti

Năm 2022, pơk jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ăp măng ta ăp nar

Bu nuyh bon lan blau rŏ, blau nchih, sâm kơl n'hao uĕh tay nau rêh

Nai bu ur Nguyễn Thị Thu Thủy, Wâl săm bŭt gưl I - gưl II Trần Quốc Toản, xă Dak Ha (Dak Glong) jŏ năm pah kan ntĭm nau mô gĭt rplay săm bŭt

 

Mẫn Doanh

12,005
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.