Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Bŭk So nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

30/06/2022 17:21 G6T+7

Xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) gĕh tâm 3.550 r'năk, đah rlau 12.750 bu nuyh; gĕh 17 bu nong rêh ndrel, tâm nĕ bu nong tơm gĕh 9,6%. Năm 2011, bư tĕng nau kan ndâk njêng bon lan mhe, đah nau kan "Nau nơih pah kan lor, nau jêr pah kan bơh kơi", xă ĕ gĕh âk nau nsrôih tâm nau kan plăch r'gâl nau bư mir jan ba, nkra ngih wâl trong hăn n'hanh dơi pah kan uĕh âk nau kan.

Tât abaơ, xă dơi pah kan gĕh 14/19 ntil nau kan bon lan mhe. Tâm nĕ, ăp ntil nau pah kan jêr gĕh y tế, nglau dak, mât đăp mpăn nau rêh, nau way, điện... Yor nĕ, nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm bơh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao; bon lan gĕh nau plăch r'gâl mhe; gĕh n'sĭt du huê bu nuyh kan du năm tâm 30 r'keh prăk; r'noh r'năk o-ach trŭnh, âk ntil nau way kăl e dơi mât mray, hao dŏng... Ntơm abaơ tât năm 2025, xă nchŭn n'hâm suan ndâk njêng n'hanh pah kan dŭt ăp ntil nau kan dơi jêng du xă bon lan mhe.

Ăp thôn, bon tâm lam xă abaơ gĕh wâl rbŭn thôn têh, kloh uĕh

Xă gĕh 4 wâl săm bŭt kơp di ma bri dak

Âk trong hăn tâm bon lan dơi nsu nkra mhe

Du mpeh mpơl ntŭk kan hành chính, ntŭk rêh bon lan xă Dak Bŭk So

Bơh đah tăm ca phê, mắc ca, bu nuyh Bu Nong bon Bu N'Drung hôm tăm bum prŭm gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan

Bu nuyh bon lan r'gâl tơm tăm, tĕng kơt kông nghệ mhe tâm nau kan bư mir jan ba

A Trư – Y Krăk

251
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.