Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh Lâul tiêu biêuv hur cxiv tsang jêx jos yaz

23/12/2021 10:07 G12T+7

Chi Hôxi thơưx Hôix chiênr binh Lâul binh Phạm Văn Bình (zus shông 1963) nhoz jos 1, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) zos nênhs tiêu biêuv hur phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz haz chuôz zis văn hoar ntơưv trôngx qơư.

Chi hôix thơưx Hôix chiênr binh Lâul Phạm Văn Bình (sangz lâux) kruôz hôix viên, pêx xinhv tsês angr, yưv nhiax, công uô cêr jêx jos yaz

Shông 1984, zơưv môngl ntâus tsangv por vêv Têz qơưs ntơưv đriv xênhr Lạng Sơn, txus shông 1987 zơưv lus kuz tsêr Nam Định. Shông 1998, zơưv tuôx Đăk Nông uô nênhx nhoz txus nhis nuôr. Ntơưv kuz tsêr tiv oz, zơưv gruôl, trâu saz uô nox, tu 4 tus nhuôs cơưv shuv uô tar nênhx, trâu saz côngv phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz.

CCB Phạm Văn Bình tsês muôx li 80 thưr angr, yưv 14 chơưx nhiax chia krêz cêr đangr pho 

Zơưv tsinhv trâu saz kruôz hu chor hôix viên, pêx xinhv tưx changz yangx 1 km hluô pangx tênhz sir zôngv sinh hoax. Shông 2021, zơưv cênhz chor tsov cưv đoanx thêv kruôz ntuôl pêx xinhv tsês angr, yưv nhiax zuôr vâts liêus, krêz đangr cêr jêx jos ntơưv 3 thưr ndê 7 thưr chia môngl lus zôngx ziv; đhok txir tênhz tơưk puv cêr jêx jos…

CCB Bình tsinhv muôx 1 ha angr chok cax phê, phưx txoz; iz shông sâu lo trâu chuôz zis jê 200 chơưx nhiax

A Trư

1,123
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.