Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh Lâul K’Hungx ntâus ntêx

25/08/2016 10:52 G8T+7

Shông 1958, zơưv K'Hungx (ZS 1941), hair nênhs M’nông, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) môngl uô linhr haz tâus tsangv ntơưv thangx tsangv Têi Nguên.

Shông 1975, zơưv lo cưv lul uô Phor Công an hênhx Đăk Nông (xênhr Đăk Lăk kuz). Uô kangz ntơư zơưv uô hâux lưv ntơưv hênhx Tui Đưc, tăng cươngx lul xar Đăk Buk So uô Thơưx ban côngz txux cxiv tsang Đangv, txus uô Bir thư Chi bôs jos Bu Boong txus hli 3/1007. Nhis nuôr, zơưv K’Hungx sinh hoatx Hôis chiênr binh Lâul ntơưv jos Bu Boong. Zơưv zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur cxuô hoatx đôngs haz uô nênhx nhoz. Zơưv zov chênhr hôis viên Hôis chiênr binh lâul haz pêx xinhv uô nênhx văn hoar jông; kruôz cxênhx hluôs phuôv tsangr chuôz thênhx, uô nênhx truôx.

Trâu saz phuôv tsangr chuôz thênhx

Sir zôngv đrăngs lax muôx nrox ntâu chia zus nhux, sâu cxangz nzir nhiax truô chuôz zis

Jur nhuôs xinhz nzưr

Ntâu Huân, Hui chương zos Bôs Cuôr phongx, Bôs Công an puz lo zơưv khơưs chia lo saiz

A Trư

1,657
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.